Kontakty

Obchodné meno: Aloemed s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania: Svätoplukova 40, 903 01 Senec, Slovensko

IČO: 36842 923

DIČ: 2022 468 580

Bankové spojenie: IBAN SK 2302 0000 0000 345 323 4356

E-mail:info@aloemed.sk

Tel. číslo: +421 944 303 404 (Eduard Kubala)